Van Gogh Museum

 

Beschrijving organisatie

Steun van particulieren, fondsen en het bedrijfsleven is van essentieel belang. Elke bijdrage is welkom!

Het Van Gogh Museum is een ondernemend museum en zorgt zelf voor circa 77% van zijn inkomsten. Steun van particulieren, fondsen en het bedrijfsleven is van essentieel belang om onder meer aankopen te realiseren, het museum toegankelijker te maken en onderzoek te doen.

ANBI-status
Het Van Gogh Museum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum.

Waar gaat uw bijdrage naartoe?
Dankzij de bijdragen van onze steungevers konden wij bijvoorbeeld de aankoop van een werk als Knotwilg doen en het schilderij Veld met irissen restaureren. Ook bijzondere projecten als de minigame Camilles kijkdoos voor kinderen en workshops tijdens tentoonstellingen konden niet worden gerealiseerd zonder uw hulp.