Unicef

 

Beschrijving organisatie

UNICEF ziet erop toe dat alle landen voldoende wetten en regels hebben om kinderen te beschermen.

We helpen overheden bij het opzetten en versterken van kinderbeschermingssystemen. Een geboorteregistratiesysteem is hiervan een voorbeeld. Niet-geregistreerde kinderen bestaan officieel niet en kunnen daardoor niet worden beschermd.

We assisteren partners om via voorlichting, tradities waardoor kinderen uitgebuit of mishandeld worden, te doorbreken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.

Samen met bedrijven en andere organisaties pakken we kinderarbeid in productieketens aan, bijvoorbeeld in de goudmijnen van Oeganda.

Samen met onze partners beschermen we vrouwen en kinderen in rampgebieden tegen (seksueel) geweld. We zorgen bijvoorbeeld voor toegang tot psychosociale zorg.

We voorkomen het rekruteren van kindsoldaten en helpen (voormalige) kindsoldaten bij hun terugkeer in de maatschappij.