SEM Nieuws | Juli 2021

SEM

 2020 was een bijzonder jaar, beïnvloed door de corona-pandemie. In de eerste helft van het jaar is besloten om slechts één aanvraagronde voor musici te houden. Door deze beperking konden wij ons focussen op de fondsenwerving voor de groep musici die hun aanvraag in januari 2020 had ingediend, en die door de pandemie meer moeite had met het bij elkaar krijgen van hun eigen bijdrage.

Voor veel musici die al eerder zijn ondersteund door SEM was 2020 ook een financieel lastig jaar. Om hen een steuntje in de rug te geven is SEM een tijdelijke regeling Instrumentonderhoud gestart. Musici konden een bijdrage vragen van 75% van de door hen gemaakte onderhoudskosten, tot een maximum van € 500,-. Daarnaast ontwikkelde SEM in zomer van 2020 samen met het Akoesticum in Ede een nieuw project om SEM musici te ondersteunen: Windows of Opportunity, een ‘corona’ residency, gericht op solisten en ensembles aan het begin van hun carrière. De musici verbleven een week in Akoesticum, kregen de beschikking over een studio en techniek en werden artistiek en zakelijk ondersteund door verschillende coaches. De activiteiten van Windows of Opportunity worden in 2021 voortgezet.

Het volledige jaarverslag van Stichting Eigen Muziekinstrument kunt u op onze website vinden via onderstaande blauwe button. Het financiële verslag van 2020 is op onze website te vinden in de vorm van een ANBI-rapportage. I

ndien u het jaarverslag inclusief financiële paragraaf in gedrukte versie wenst te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door middel van een bericht naar info@stichtingeigenmuziekinstrument.nl, onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

Save the date | Jubileum 20 jaar SEM

In 2021 bestaat Stichting Eigen Muziekinstrument 20 jaar. Wij vieren dat op zondag 5 september a.s. in het Singer Museum in Laren met een uitgebreid programma waarin een groot aantal musici te horen is die de afgelopen jaren met steun van SEM een eigen instrument heeft kunnen aanschaffen. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma. Voor nu vragen wij u om deze datum alvast in uw agenda te reserveren. Wij vieren het jubileum graag samen met u!