Religieus

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring Daarnaast biedt NOVEX diverse opleidingsmogelijkheden. Dit met als doel om de kwaliteit te bevorderen van de individuele leden en de afwikkeling van nalatenschappen in het algemeen. NOVEX is daarom ook vaak gesprekspartner bij professionele aangelegenheden.

NOVEX leden hebben allemaal een leergang gevolgd. Tijdens de leergang geven topdocenten van Nederlandse universiteiten en andere deskundigen inzicht in alle bij de afwikkeling van een complexe nalatenschap te zetten stappen. Dit gebaseerd op actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring. Bovendien worden de verplichte permanente scholing alsook de intervisie door de leden gebruikt om continue te blijven leren en verbeteren.

Ieder kind verdient een hoopvolle toekomst. World Vision is al bijna 70 jaar gespecialiseerd in hulp aan kwetsbare kinderen en mensen in nood.Ons geloof is onze motivatie om hulp te bieden aan iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond.

World Vision werkt aan gezondheid, goed onderwijs, een veilige leefomgeving en een liefdevolle basis. We luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we door middel van praktische hulp én training aan vooruitgang die ook doorgaat als wij weer afscheid nemen.