Ouwehand Zoo Foundation

 

Beschrijving organisatie

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Met behulp van Ouwehand Zoo Foundation streeft Ouwehands Diernpark ernaar om structureel een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurbescherming, soortbehoud en natuurbeschermingseducatie.