Oosterkerk overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam

Oosterkerk overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam - Foto Sjors van Dam

Dankzij het sluiten van twee overeenkomsten is er zicht op een mooie muzikale, culturele en betekenisvolle toekomst voor de Oosterkerk in Amsterdam voor alle Amsterdammers. Vandaag heeft Touria Meliani, wethouder Gemeentelijk Vastgoed ingestemd met de overdracht van de Oosterkerk van de gemeente naar Stadsherstel. Eerder tekenden Stadsherstel, Het Balletorkest en de Citykerk al een intentieovereenkomst over het gebruik van dit 17e-eeuwse rijksmonument.

De Oosterkerk heeft een belangrijke functie voor de buurt en daarom vindt de gemeente het belangrijk dat de activiteiten voor de buurt die nu plaatsvinden in de kerk, daar plaats kunnen blijven vinden. Met de beoogde huurders, het Balletorkest (HBO) die de ruimte vooral gaat gebruiken als orkest-repetitieruimte en kantoor, Citykerk met het nieuw op te richten ‘Betekeniscentrum’ met daarin het huis van Verbinding, het huis van Bezieling en het huis van Vernieuwing, zal dit al zeker het geval zijn. Maar ook is er naast de programmering door HBO en het Betekeniscentrum voldoende ruimte voor buurtbijeenkomsten en -activiteiten. Dit is vastgelegd in de intentieovereenkomst die op 10 februari 2022 is getekend door Stadsherstel, HBO en Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) – als partner namens het Betekeniscentrum en dit zal ook juridisch verankerd gaan worden voor de periode van de huurovereenkomst met het Betekeniscentrum, die minimaal 10 jaar is.

In de getekende intentieovereenkomst staat dat als volgt beschreven:
“Partijen stellen zich gezamenlijk ten doel om in de Oosterkerk kwalitatief hoogstaande muziek hand in hand te laten gaan met laagdrempelige toegankelijkheid en aansprekende eigentijdse zingeving; de kerk een plek te laten zijn voor de buurt én voor de stad, waar men kan zijn voor werk, oefening, rust, contemplatie, gesprek en festiviteiten. Daarnaast blijft er de mogelijkheid bestaan voor (buurt) activiteiten die geheel zelfstandig, onder eigen vlag, plaatsvinden. De samenwerking om dit alles mogelijk te maken is meer dan de som der delen. Daardoor blijft de Oosterkerk een betekenisvolle culturele plek, met in de toekomst een nog grotere diversiteit aan activiteiten voor alle Amsterdammers”.

Eind maart worden het beheer en de ruimtes overgedragen aan Stadsherstel. De planontwikkeling en het vergunningstraject zullen dit jaar in beslag nemen waarna in 2023 gestart kan worden met de verbouwing en herbestemming.

Verkoop Oosterkerk
De Oosterkerk is een gebouw uit 1671. Een ontwerp van stadsbouwmeester Daniel Stalpaert en Adriaan Dortsman. De kerk werd in 1974 door de gemeente Amsterdam overgenomen van de Hervormde Gemeente. In december 2017 is door het voormalige college van Burgemeester en Wethouders besloten het gebouw te verkopen. De Oosterkerk is een Rijksmonument en daarom heeft het college het verkooptraject zeer zorgvuldig uitgevoerd. Zo bepaalde zij dat de kerk alleen aan een erfgoedorganisatie met een zogenoemde POM-status verkocht mag worden. Organisaties met een POM-status hebben de instandhouding van cultureel erfgoed in hun statuten staan en hebben als uitgangspunt een geborgde en structurele kwaliteit van het onderhoud van het monument en van de herbestemmingswerkzaamheden daaraan. Mede vanwege de POM-status van Stadsherstel kwam de organisatie in beeld als toekomstig eigenaar van deze kerk.

Citykerk
De Citykerk wordt gesteund door de PKA. Zij ontwikkelde geïnspireerd op een Londens voorbeeld het concept ‘Betekeniscentrum’ met daarin het huis van Verbinding (een sociaal-culturele plek van en voor de buurt), het huis van Bezieling (voor hedendaagse zingeving en spiritualiteit) en het huis van Vernieuwing (programma’s voor zingevend sociaal ondernemerschap) en daarnaast ruimte voor eigen programmering van de buurt.

Balletorkest
Het Balletorkest beweegt de dans. Dat is de missie van Het Balletorkest. In iedere voorstelling is het orkest op zoek naar inspirerende synergie tussen muziek en dans, om zo een betoverende ervaring te bieden voor het publiek. Van traditionele balletten tot moderne dans, van muziekeducatie tot talentontwikkeling. Zo profileert Het Balletorkest zich als hét orkest voor de dans in Nederland.

Stadsherstel Amsterdam
Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:

  • het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
  • de leefbaarheid van steden en dorpen
  • de toegankelijkheid van monumenten en
  • het behoud van het restauratieambacht.

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel 750 panden in en 45 kilometer rondom Amsterdam gered. Bijna 3.000 Vrienden steunen het werk van de organisatie. Zij hebben bijvoorbeeld ook bijgedragen aan de aankoop van dit monument.
De grotere monumentale panden, zoals kerken, forten, industriële monumenten en boerderijen krijgen een succesvol tweede leven met meestal een culturele of sociaal-maatschappelijke functie. Maar ook als podium voor concerten, congressen, lezingen, recepties, diners en huwelijksvoltrekkingen.

Bron: Stadsherstel Amsterdam

Beeld: Sjors van Dam