Ontwikkelingshulp / Internationale hulp

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werken wij iedere dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden.

MAX Maakt Mogelijk steunt kleinschalige projecten en initiatieven om het welzijn en de leefomstandigheden van kwetsbare ouderen in binnen-en buitenland te verbeteren.

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring Daarnaast biedt NOVEX diverse opleidingsmogelijkheden. Dit met als doel om de kwaliteit te bevorderen van de individuele leden en de afwikkeling van nalatenschappen in het algemeen. NOVEX is daarom ook vaak gesprekspartner bij professionele aangelegenheden.

NOVEX leden hebben allemaal een leergang gevolgd. Tijdens de leergang geven topdocenten van Nederlandse universiteiten en andere deskundigen inzicht in alle bij de afwikkeling van een complexe nalatenschap te zetten stappen. Dit gebaseerd op actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring. Bovendien worden de verplichte permanente scholing alsook de intervisie door de leden gebruikt om continue te blijven leren en verbeteren.

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Help je mee?

Geef kwetsbare kinderen een liefdevol thuis

U herkent zich vast in de wens om kinderen het allerbeste te gunnen en een warme stabiel thuis te bieden. Een mooie toekomst. Het is de basis van het werk van SOS Kinderdorpen. Al ruim 70 jaar zet SOS Kinderdorpen zich in voor kinderen die er alleen voor staan of die in een onveilige situatie leven.

Deze kinderen bieden wij de best mogelijke plek om op te groeien, het liefst bij de biologische ouders. Door zware leefomstandigheden zoals armoede en ziekte kunnen veel ouders hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben. SOS Kinderdorpen ondersteunt deze kwetsbare gezinnen in een familieversterkend programma, gericht op duurzame verandering van hun leefomstandigheden. Ouders krijgen hulp bij de opvoeding en het verbeteren van hun financiële situatie. Hiermee voorkomen we dat gezinnen uit elkaar vallen en kinderen er alleen voor komen te staan.

 

Kinderen zonder ouderlijke zorg bieden we een liefdevol thuis in een pleeggezin of in een SOS familie in onze dorpen. Zo kunnen ook deze kinderen veilig opgroeien met de onvoorwaardelijke steun en liefde van een familie.

UNHCR biedt levensreddende hulp en helpt miljoenen vluchtelingen bij het opbouwen van een beter bestaan.

We zorgen voor onderdak, voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en andere noodzakelijke goederen.

Voor mensen die willen terugkeren naar huis regelen we vervoer en hulppakketten en zorgen we voor nieuwe middelen van bestaan.

Dat kunnen we niet zonder uw hulp.