Onderzoek en Ontwikkeling

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

 

 

Al meer dan 35 jaar zet Mama Cash zich in voor het verbeteren van de rechten van vrouwen. Zij steunt groepen die strijden om de bestaande structuren te veranderen die vrouwen van oudsher onderdrukken en benadelen. Of het nu gaat over het recht om land te bezitten, het recht op een eerlijk loon, het recht op een veilige abortus of het recht om mee te mogen praten in politieke besluitvormingsprocessen. Met relatief kleine subsidies en kennis steunt Mama Cash vrouwen die in de voorhoede verandering teweegbrengen om de wereld eerlijker te maken voor vrouwen en meiden.

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring Daarnaast biedt NOVEX diverse opleidingsmogelijkheden. Dit met als doel om de kwaliteit te bevorderen van de individuele leden en de afwikkeling van nalatenschappen in het algemeen. NOVEX is daarom ook vaak gesprekspartner bij professionele aangelegenheden.

NOVEX leden hebben allemaal een leergang gevolgd. Tijdens de leergang geven topdocenten van Nederlandse universiteiten en andere deskundigen inzicht in alle bij de afwikkeling van een complexe nalatenschap te zetten stappen. Dit gebaseerd op actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring. Bovendien worden de verplichte permanente scholing alsook de intervisie door de leden gebruikt om continue te blijven leren en verbeteren.

Dankzij de steun van donateurs financiert ParkinsonFonds vernieuwend medisch-wetenschappelijk onderzoek. Gericht onderzoek is de enige manier om Parkinson in de toekomst te voorkomen of te genezen.