Muziek, Dans

Amsterdam Sinfonietta is al dertig jaar het enige professionele strijkorkest in Nederland en treedt op over de hele wereld. Het ensemble, dat uit 22 strijkers bestaat, wordt geleid door violiste en artistiek leider Candida Thompson. Daarmee onderscheidt Amsterdam Sinfonietta zich van gangbare orkesten.

Theaters in Nederland staan op een fraaie plek midden in een stad. Die plek is het centrum voor een bijzonder dansproject voor ouderen: Kom dans met mij…We maken een dansvoorstelling met lokale oudere amateurs. Die voorstelling wordt gemaakt en gerepeteerd onder leiding van een choreograaf en uitgevoerd in een theater. Na vijftien repetities staat er een voorstelling die naadloos overgaat in een danssalon samen met het publiek. Met live muziek uiteraard! 
Eenzaamheid op afstand houden, dat is de missie van Gouden Dans

Een manier van steun geven is het opnemen van het Koninklijk Conservatorium in uw testament of met een eenmalige of periodieke schenking. Dit kan op verschillende manieren: middels een legaat, een fonds op naam of een erfstelling. Ook hier gaat het in de eerste plaats om betrokkenheid en betekenis. Daarom is persoonlijk contact heel belangrijk.

Om ons doel te bereiken, werken we langs drie lijnen:

Bewustwording: we laten heel Nederland zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door middel van de Lang Leve de Muziek Wedstrijd en het Kerst Muziekgala.

Deskundigheidsbevordering en lesmethoden: we zorgen voor gratis Music University Days voor groepsleerkrachten door het hele land, we ontwikkelen muzieklessen in samenwerking met Schooltv, we geven lestips en -trucs, en we zorgen in samenwerking met het ministerie van OC&W en het Fonds voor Cultuurparticipatie voor financiële impulsen aan scholen en pabo's om hun muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen.

Regionale verankering: we helpen met het tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de noemer Méér Muziek in de Klas Lokaal

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring Daarnaast biedt NOVEX diverse opleidingsmogelijkheden. Dit met als doel om de kwaliteit te bevorderen van de individuele leden en de afwikkeling van nalatenschappen in het algemeen. NOVEX is daarom ook vaak gesprekspartner bij professionele aangelegenheden.

NOVEX leden hebben allemaal een leergang gevolgd. Tijdens de leergang geven topdocenten van Nederlandse universiteiten en andere deskundigen inzicht in alle bij de afwikkeling van een complexe nalatenschap te zetten stappen. Dit gebaseerd op actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring. Bovendien worden de verplichte permanente scholing alsook de intervisie door de leden gebruikt om continue te blijven leren en verbeteren.

Scapino ademt dans, leeft dans, is dans. Toch is dans maken en opvoeren voor Scapino nooit een doel op zichzelf geweest. Scapino is opgericht in 1945 door Hans Snoek. Ze (inderdaad, Hans was een vrouw) wilde ‘kleur terugbrengen op door de oorlog bleek geworden gezichten van kinderen.’ Zonder de overtuiging dat dans zoiets kan, had Scapino niet bestaan. De drang om met dans iets teweeg te brengen, is nog steeds wat ons drijft.

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is het kloppend hart voor alle inwoners van Haarlem en omgeving. Met één van de mooiste klassieke theaterzalen van Nederland en misschien wel de beste kamermuziekzaal in Europa bieden wij u inspiratie en stof tot nadenken. Maar natuurlijk kunt u bij ons ook zorgeloos genieten. U voelt zich welkom, u voelt zich thuis, dat is onze passie.

Lees alles over onze missie en ambitie  op https://www.theater-haarlem.nl/informatie/Over_ons/ANBI_missie_en_ambitie

Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) is opgericht in 2001 door Juut van Waveren. Deze bevlogen muziekliefhebster heeft zich belangeloos ingezet om zoveel mogelijk getalenteerde muziekstudenten en musici te helpen bij fondsenwerving en aanschaf van een eigen muziekinstrument. In september 2010 heeft Juut van Waveren de leiding van de stichting overgedragen aan Aleid van Beuningen.

SEM heeft in Nederland een unieke positie omdat de stichting door fondsenwerving voor de aanvrager een instrument aanschaft wat na verloop van tijd in eigendom komt van de aanvrager.

Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en behoort tot de meest toonaangevende theatergezelschappen van Nederland. We brengen hoogtepunten en klassiekers uit het toneel en de literatuur, en zetten die naar eigen hand in uitdagende, betrokken en hoogwaardige voorstellingen met een sterk muzikaal karakter. Vanuit de kernwaarden verbeelding, verdieping en verbinding zijn we op zoek naar theatrale antwoorden op de fundamentele vragen die mensen stellen over deze tijd en onze samenleving. We zien het theater als de meest geschikte plek om vrij te kunnen denken en om samen met ons publiek te durven dromen over de wereld van morgen

Onze eigen theater De Paardenkathedraal is onze thuisbasis waar we repeteren en presenteren. Van hieruit trekken we naar theaters en schouwburgen in heel Nederland en zoeken we bijzondere locaties en festivals op. Ook organiseren we tal van theatrale activiteiten samen met ons publiek en diverse partners. Die variëren van lees- en theaterfeuilletons tot ontmoetingen tussen wetenschap, maatschappij en kunst (Wild Horses), en van openbare repetities tot voorstellingen met scholieren in hun klaslokalen.

Sinds september 2013 staat het gezelschap onder leiding van artistiek directeur Thibaud Delpeut en algemeen directeur Jacques van Veen. Theater Utrecht wordt structureel gesubsidieerd door Gemeente Utrecht en het Ministerie van OCW.