Museum De Lakenhal

 

Beschrijving organisatie

Museum De Lakenhal maakt beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor een breed publiek om te inspireren en een bijdrage te leveren aan persoonlijke ontwikkeling.

Het museum vervult deze missie door:

  • Het verwerven, bewaren en presenteren van de verzamelingen beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis.
  • Het presenteren van tentoonstellingen van (inter)nationaal belang op basis van Leidse bronnen.
  • Het nastreven van museale vernieuwing door avontuurlijke, interdisciplinaire projecten te ontwikkelen, ook in samenwerking met externe partners.
  • Het zoeken van een open dialoog met een breed samengesteld museumpubliek: het museum geeft informatie maar stimuleert bezoekers ook om eigen interpretaties en verhalen in te brengen.