Meer muziek in de klas

 

Beschrijving organisatie

Om ons doel te bereiken, werken we langs drie lijnen:

Bewustwording: we laten heel Nederland zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door middel van de Lang Leve de Muziek Wedstrijd en het Kerst Muziekgala.

Deskundigheidsbevordering en lesmethoden: we zorgen voor gratis Music University Days voor groepsleerkrachten door het hele land, we ontwikkelen muzieklessen in samenwerking met Schooltv, we geven lestips en -trucs, en we zorgen in samenwerking met het ministerie van OC&W en het Fonds voor Cultuurparticipatie voor financiële impulsen aan scholen en pabo's om hun muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen.

Regionale verankering: we helpen met het tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de noemer Méér Muziek in de Klas Lokaal