Inkomsten goede doelen licht gestegen in 2018

Copyright: Shutterstock.com

Goede Doelen Nederland doet elk jaar onderzoek onder haar leden naar ontwikkelingen in inkomsten, bestedingen en draagvlak in de samenleving. Aan het onderzoek over 2018 hebben 158 van de 178 leden meegedaan. 

Belangrijke uitkomst uit het onderzoek is dat de totale inkomsten met ongeveer 2% zijn gestegen naar 3,1 miljard euro. Tegelijk is er een lichte daling van 1% te zien in het aantal leden en donateurs. Van de ontvangen gelden wordt ruim 90% daadwerkelijk besteed aan het doel van de organisatie.

Een uitgebreid verslag van het onderzoek is te lezen op de website van het Vakblad Fondsenwerving.

Bron: www.fondsenwerving.nl