Gezondheid

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is de nieuwe naam van ARQ (voorheen Arq Psychotrauma Expert Groep). ARQ heeft alle psychotrauma expertise onder één dak en is daarmee uniek in de wereld. Wij bieden preventieve ondersteuning en -advies, doen wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en geven opleidingen en trainingen. We zorgen voor mensen met psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandeling. Daarnaast adviseren wij organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen. Dit doen wij sinds de Tweede Wereldoorlog, met een sterke focus op innovatie; voor heel Nederland maar ook wereldwijd.

Er zijn honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen. 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Een hersenaandoening zet niet alleen jouw leven op z’n kop, maar ook dat van je omgeving. Vroeg of laat raakt het ons allemaal.

 

Dit moet stoppen. In veel gevallen bestaat er echter nog geen behandeling die de aandoening kan vertragen of stoppen. Leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen is dan de enige optie.

Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Nu en in de toekomst. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg.

Onze droom: geen kind zonder vriendjes

Je bent maar één keer jong. Elke dag die een kind eenzaam doorbrengt is er één te veel. Samen met jou zorgen we dat kinderen met een beperking opgroeien in contact met leeftijdgenootjes - met en zonder handicap. Dat ze samen spelen, leren en sporten.

Elk kind wil meedoen
Kinderen met een handicap sporten veel minder dan hun leeftijdgenootjes zonder beperking. Op de gewone sportclub kunnen ze vaak niet terecht. Daarbij gaan ze vaak niet naar school of gaan ze naar een school ver van huis. En geschikte speelplekken in de buurt zijn er nauwelijks. Hoe maak je dan vriendjes?

Eenzaamheid is de grootste handicap
De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen. Met jouw hulp kunnen we daar iets aan doen. Samen kunnen we concrete stappen zetten om kinderen met en zonder handicap samen te laten spelen, leren en sporten.

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt hoogwaardige Theater en Muziekprodukties onder het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’. Ervaringsdeskundigen in armoede werken hierbij samen met ervaren theatermakers en muzikanten. Met de voorstellingen wordt op creatieve en poetische wijze inzichtelijk en invoelbaar gemaakt hoe armoede in onze maatschappij menselijke waardigheid aantast. Onderliggende mechanismen worden blootgelegd.

Het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’ is in het leven geroepen door onze naamgever Joseph Wresinski. Hij was oprichter van de internationale beweging tegen armoede en uitsluiting de ‘Vierde Wereld Beweging’. Samen creëren, samen werken en samen zijn vormen de essentie van deze unieke benadering in de strijd tegen armoede.

Wij brengen het theater naar vele plaatsen in het land. De speelplekken, zij het buurthuizen, kerken, gymzalen of theaters zijn altijd gratis toegankelijk voor iedereen, in de eerste plaats natuurlijk voor de armsten zelf. ​

In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Voor hen zijn een eigen fiets, een dagje pretpark of een warme winterjas niet vanzelfsprekend. Toch snappen ze dat wel. Maar een kind uitleggen dat de Sint niets komt brengen op 5 december... Kinderhulp helpt met Actie Pepernoot. Zorgen we samen dat kinderen in armoede tóch een cadeautje krijgen?

MAX Maakt Mogelijk steunt kleinschalige projecten en initiatieven om het welzijn en de leefomstandigheden van kwetsbare ouderen in binnen-en buitenland te verbeteren.

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring Daarnaast biedt NOVEX diverse opleidingsmogelijkheden. Dit met als doel om de kwaliteit te bevorderen van de individuele leden en de afwikkeling van nalatenschappen in het algemeen. NOVEX is daarom ook vaak gesprekspartner bij professionele aangelegenheden.

NOVEX leden hebben allemaal een leergang gevolgd. Tijdens de leergang geven topdocenten van Nederlandse universiteiten en andere deskundigen inzicht in alle bij de afwikkeling van een complexe nalatenschap te zetten stappen. Dit gebaseerd op actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring. Bovendien worden de verplichte permanente scholing alsook de intervisie door de leden gebruikt om continue te blijven leren en verbeteren.

Dankzij de steun van donateurs financiert ParkinsonFonds vernieuwend medisch-wetenschappelijk onderzoek. Gericht onderzoek is de enige manier om Parkinson in de toekomst te voorkomen of te genezen.

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Help je mee?

Geef kwetsbare kinderen een liefdevol thuis

U herkent zich vast in de wens om kinderen het allerbeste te gunnen en een warme stabiel thuis te bieden. Een mooie toekomst. Het is de basis van het werk van SOS Kinderdorpen. Al ruim 70 jaar zet SOS Kinderdorpen zich in voor kinderen die er alleen voor staan of die in een onveilige situatie leven.

Deze kinderen bieden wij de best mogelijke plek om op te groeien, het liefst bij de biologische ouders. Door zware leefomstandigheden zoals armoede en ziekte kunnen veel ouders hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben. SOS Kinderdorpen ondersteunt deze kwetsbare gezinnen in een familieversterkend programma, gericht op duurzame verandering van hun leefomstandigheden. Ouders krijgen hulp bij de opvoeding en het verbeteren van hun financiële situatie. Hiermee voorkomen we dat gezinnen uit elkaar vallen en kinderen er alleen voor komen te staan.

 

Kinderen zonder ouderlijke zorg bieden we een liefdevol thuis in een pleeggezin of in een SOS familie in onze dorpen. Zo kunnen ook deze kinderen veilig opgroeien met de onvoorwaardelijke steun en liefde van een familie.

Stichting Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 in voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen we met ongeveer 90 bevlogen medewerkers vanuit ons hoofdkantoor in Amersfoort, en met 3.700 fantastische vrijwilligers in het land. Samen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van patiënten nu. We geven voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie. We werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamelen geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Ieder uur krijgen 11 mensen trombose! Bijvoorbeeld in een been, longen, hart of hersenen. Per dag overlijden maar liefst 40 mensen aan trombose. Dat moet stoppen! Meer onderzoek is nodig om het aantal trombosegevallen te verminderen en daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!