Gezondheid

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

 

 

Met de steun van trouwe supporters en donateurs zetten we ons in voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. In Nederland en in de rest van de wereld. We gaan voor een wereld zonder hiv en aids. 

Wij geloven in Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen. Amref-programma’s worden dus ontwikkeld en uitgevoerd vanuit Afrika zelf.

 

Vanuit het oprechte contact en de verbeeldingskracht van de CliniClown zorgen we voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Zo leveren wij onze bijdrage binnen de zorg en dragen we op een positieve manier bij aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie.

De Hartstichting werkt aan oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden of weer sterk te maken. We financieren wetenschappelijk onderzoek en geven voorlichting. Zo werken wij er hard aan om levens te redden en te voorkomen dat mensen blijvend ziek zijn. De Hartstichting werkt samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers aan oplossingen om hart-en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen.

HospitaalBroeders zet zich al jaren in voor een betere gezondheidszorg in Afrika. Onder het motto ‘Klein in Nederland, groots in Afrika’ voert HospitaalBroeders kleinschalige succesvolle projecten uit in acht Afrikaanse landen. HospitaalBroeders bouwt en runt ziekenhuizen en scholen, leidt artsen en verpleegkundigen op en is specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Zorg is de core business. Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden binnen stevige gemeenschappen. Daarom investeert HospitaalBroeders ook in onderwijs , schoon water en voedselzekerheid .

Met meer dan 330 ziekenhuizen wereldwijd en een bijna 500-jarige traditie van kwaliteitszorg in 54 landen behandelen de HospitaalBroeders meer dan een miljoen patiënten per jaar.

Meedoen is geen gunst maar een basisrecht
Dit is de visie ofwel de toekomstdroom van het Liliane Fonds: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft.

We kunnen de vicieuze cirkel doorbreken
Miljoenen kinderen en hun naasten zitten gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en handicap. Dat mag niet zo blijven en dat hoeft ook niet. Samen met anderen zullen we deze cirkel doorbreken. Onze toekomstdroom kan uitkomen. Helpt u mee onze toekomstdroom waar te maken?

 

Voor de meeste mensen is ademhalen heel gewoon. Toch zijn er meer dan een miljoen mensen in Nederland met een longziekte. En voor hen is ademhalen een terugkerende of voortdurende strijd. Een strijd die ze niet alleen kunnen winnen. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen, voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk, we pakken vieze lucht aan en we doen er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten, en voor iedereen die dat misschien ooit wordt.

Al meer dan 35 jaar zet Mama Cash zich in voor het verbeteren van de rechten van vrouwen. Zij steunt groepen die strijden om de bestaande structuren te veranderen die vrouwen van oudsher onderdrukken en benadelen. Of het nu gaat over het recht om land te bezitten, het recht op een eerlijk loon, het recht op een veilige abortus of het recht om mee te mogen praten in politieke besluitvormingsprocessen. Met relatief kleine subsidies en kennis steunt Mama Cash vrouwen die in de voorhoede verandering teweegbrengen om de wereld eerlijker te maken voor vrouwen en meiden.

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring Daarnaast biedt NOVEX diverse opleidingsmogelijkheden. Dit met als doel om de kwaliteit te bevorderen van de individuele leden en de afwikkeling van nalatenschappen in het algemeen. NOVEX is daarom ook vaak gesprekspartner bij professionele aangelegenheden.

NOVEX leden hebben allemaal een leergang gevolgd. Tijdens de leergang geven topdocenten van Nederlandse universiteiten en andere deskundigen inzicht in alle bij de afwikkeling van een complexe nalatenschap te zetten stappen. Dit gebaseerd op actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring. Bovendien worden de verplichte permanente scholing alsook de intervisie door de leden gebruikt om continue te blijven leren en verbeteren.

Dankzij de steun van donateurs financiert ParkinsonFonds vernieuwend medisch-wetenschappelijk onderzoek. Gericht onderzoek is de enige manier om Parkinson in de toekomst te voorkomen of te genezen.

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Reuma beperkt je – thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en gewrichten die moeilijk bewegen. Mensen met reuma, artsen, onderzoekers; politiek, zorg en bedrijfsleven – ReumaNederland brengt hen in beweging met één doel: een betere kwaliteit van leven met reuma. ReumaNederland verbindt mensen, financiert, geeft richting en vraagt aandacht. Wij doen dit zonder subsidie. Daarom zijn donateurs en vrijwilligers zo belangrijk voor ons. ReumaNederland gaat voor de beste kennis en oplossingen. Met betrouwbare informatie, belangenbehartiging en financiering van baanbrekende initiatieven en wetenschappelijk onderzoek dat tot de wereldtop behoort. Zodat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving. ReumaNederland. Samen zorgen voor beweging. ReumaNederland wil dit bereiken door: - Wetenschappelijk onderzoek - Betrouwbare medische informatie - Informatie die helpt in het dagelijks leven - Opkomen voor de belangen van 2 miljoen mensen met reuma - Vertegenwoordiging van lokale reumapatientenverenigingen - Publiekscampagnes - Ervaringen uitwisselen

Stichting Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 in voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen we met ongeveer 90 bevlogen medewerkers vanuit ons hoofdkantoor in Amersfoort, en met 3.700 fantastische vrijwilligers in het land. Samen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van patiënten nu. We geven voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie. We werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamelen geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.