De Gids Mecenas

GROTE GIFTEN
Het zijn niet uitsluitend de (bijna-)miljonairs die grotere giften schenken aan goede doelen, musea, onderzoeken of bijv. sportprojecten. In toenemende mate geven Nederlanders met een ruim boven modaal inkomen, tijdens hun leven al € 5.000,00 of meer weg aan een doel dat hen aanspreekt, dat leeft voor hen. En warm geven heeft één voordeel boven ‘koud’ geven: je ziet er zelf nog resultaat van. En dat geeft voldoening.

UW PAGINA
In Mecenas krijgt u uw eigen pagina(‘s) voor redactionele tekst. Open en eerlijk uitleggen waarom iemand u met een gift zou moeten steunen, is sterker dan een advertentie die al snel commercieel of berekenend uitstraalt.

GRATIS PASPOORTPAGINA OP WEBSITE
Op de website www.gidsmecenas.nl komen de gegevens te staan van uw organisatie. Contactgegevens, link naar uw website, maar ook de tekst die u wilt. Zo lang de aspirantmecenas maar een duidelijk beeld krijgt van uw doelstelling.

VERSPREIDING
De oplage wordt verspreid als bijlage naar de abonnees van Elsevier en Quote. Totale oplage 93.000 exemplaren.

DOELEN
Welke doelen komen zoal in aanmerking voor een mecenas, een gulle gever?

  • Musea
  • Universiteiten en (Hoge)scholen
  • Onderzoeksprojecten en studies
  • Nieuwe, niet-gesubsidieerde initiatieven op sportief, educatief of medisch terrein
  • Goede doelen