Cordaid

 

Beschrijving organisatie

Cordaid komt op voor 1,2 miljard mensen in nood. Mensen getroffen door oorlog, onrecht of natuurrampen. Deze mensen leven in armoede en ontbreekt het aan basisvoorzieningen die voor ons vanzelfsprekend zijn: gezondheidszorg, onderwijs, werk en een veilig en menswaardig bestaan. Cordaid werkt met slimme en blijvende oplossingen aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar.

Meer dan 270.000 mensen in Nederland ondersteunen ons in onze droom voor een wereld zonder armoede. We maken deel uit van het wereldwijde Caritas-netwerk en werken samen met veel lokale partnerorganisaties en gemeenschappen. We werken samen met de lokale bevolking, want zij weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt.

Menswaardig leven voor iedereen begint met omzien naar elkaar.