Voorpagina

"Deze tijd van baby-boomers met soms weinig of geen kinderen, is een gouden eeuw voor goede doelen en projecten die een financiële ondersteuning kunnen gebruiken." Dat is kort gezegd de essentie van een artikel in Weekblad Elsevier in november 2016. En het klopt. Daarom is onze Gids Nalatenschap altijd snel volgeboekt. En daarom reserveren veel goede doelen na verschijning van de Gids Mecenas direct weer voor het volgende jaar.
Want ook bij leven zijn er veel mensen die bereid zijn een groot bedrag te schenken aan een doel dat voor hen belangrijk is. 'Warm geven' heeft bovendien als voordeel dat de schenker zelf kan meegenieten van het effect van zijn of haar gift. Daarom: Gids Mecenas.

03 juli 2019
Dierennood

Wat kan je doen als toerist, als je tijdens je vakantie in Zuid- of Oost-Europa zwerfdieren tegenkomt?
Veel zwerfdieren in die landen kunnen alleen overleven, omdat toeristen hen hapjes geven, bijv. als restanten van het ontbijt of avondeten van hun hotel of restaurant.
Velen willen zelfs graag een gevonden ziek of aanhankelijk dier meenemen naar huis.

02 juli 2019

Keramiekmuseum Princessehof heeft met Made in Holland: 400 jaar wereldmerk een recordaantal van 75.542 bezoekers getrokken. Het is daarmee de best bezochte tentoonstelling van het Princessehof ooit. De tentoonstelling, die onderdeel was van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, werd met een rapportcijfer van een 8,3 zeer hoog gewaardeerd door het publiek.

De Nieuwe Kerk Amsterdam

De Nieuwe Kerk Amsterdam opent op zaterdag 5 oktober 2019 een veelomvattende tentoonstelling over Suriname. De Grote Suriname-tentoonstelling vertelt het meeslepende epos van het land en zijn bewoners van zeer verschillende achtergronden.

Na een succesvolle openingsweek en openingsfestival, heeft Museum De Lakenhal in Leiden op vrijdag 28 juni haar 10.000ste bezoeker verwelkomd. Het museum werd afgelopen 19 juni door Zijne Majesteit de Koning geopend en ging op 20 juni weer open voor publiek.

Donderdagavond 20 juni vierde cabaretier Freek de Jonge zijn vijftigjarig podiumjubileum in de Haarlemse Stadsschouwburg. Deze schouwburg is de plek waar Freek de Jonge samen met Bram Vermeulen met het avondvullende cabaretprogramma Neerlands Hoop in 1969 in première ging.

25 juni 2019

Wie heeft het de afgelopen tijd niet in het nieuws gezien? Vrijheid wordt het komende jaar flink herdacht, want we zijn al 75 jaar vrij!... Maar hoe gaat jouw school dit vieren?