Voorpagina

"Deze tijd van baby-boomers met soms weinig of geen kinderen, is een gouden eeuw voor goede doelen en projecten die een financiële ondersteuning kunnen gebruiken." Dat is kort gezegd de essentie van een artikel in Weekblad Elsevier in november 2016. En het klopt. Wij ervaren dat elke keer weer als onze Gids Nalatenschap verschijnt.
Maar ook bij leven zijn er veel mensen die bereid zijn een groot bedrag te schenken aan een doel dat voor hen belangrijk is. 'Warm geven' heeft bovendien als voordeel dat de schenker zelf kan meegenieten van het effect van zijn of haar gift. Daarom: Gids Mecenas.

28 januari 2019
Hersenstichting

Den Haag, 28 januari 2018 - Vandaag geeft Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met de Nederlandse dichter, schrijver en ambassadeur van de Hersenstichting Bart Chabot het startschot voor de collecteweek van de Hersenstichting. Ruim 18.000 collectanten zamelen de komende week geld in voor de 3,8 miljoen Nederlanders die lijden aan een hersenaandoening.

23 januari 2019

De tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland is gisteren afgesloten met een bezoekersaantal van 163.000. Daarmee is de tentoonstelling een van de vijf best bezochte sinds de heropening in 2013. Het hoge aantal is onder meer te danken aan een succesvol samenwerkingsprogramma, mede ondersteund door het Mondriaan Fonds en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland is gisteren afgesloten met een bezoekersaantal van 163.000. Daarmee is de tentoonstelling een van de vijf best bezochte sinds de heropening in 2013.

Stichting Dierennood

In Valcea/ Roemenië zorgt niemand voor de zwerfhonden, zelfs niet in het asiel.
In het gemeenteasiel Fetini in Valcea, Roemenië, wachten 500 honden op de hulp van 2 vrouwen: Nicoleta Stefanescu en Florentina Cioaca. We zullen ze kortweg Nico en Flo noemen.

Pianola Museum

De concerten vinden plaats in de muzieksalon van het Pianola Museum, Westerstraat 106, 1015 MN Amsterdam.

WERELDERFGOED GEKOCHT WAAR KUNST VAN MENTEN WERD OPGESLAGEN