Voorpagina

"Deze tijd van baby-boomers met soms weinig of geen kinderen, is een gouden eeuw voor goede doelen en projecten die een financiële ondersteuning kunnen gebruiken." Dat is kort gezegd de essentie van een artikel in Weekblad Elsevier in november 2016. En het klopt. Daarom is onze Gids Nalatenschap altijd snel volgeboekt. En daarom reserveren veel goede doelen na verschijning van de Gids Mecenas direct weer voor het volgende jaar.
Want ook bij leven zijn er veel mensen die bereid zijn een groot bedrag te schenken aan een doel dat voor hen belangrijk is. 'Warm geven' heeft bovendien als voordeel dat de schenker zelf kan meegenieten van het effect van zijn of haar gift. Daarom: Gids Mecenas.

11 maart 2020
Foto expositie Hermitage.png

Op donderdag 26 maart opent ABN AMRO Kunstprijswinnaar Evelyn Taocheng Wang haar tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam, getiteld: Het bloemblaadje, dat tijdens het ochtendkrieken was gevallen, paktte ik op in de avondschemering. De titel - waarin de spellingsfout geen toeval is -  is een door Wang vertaald citaat van de Chinese schr

Week van de Klassieken
Week van de Klassiek 2020 in teken van thema ‘Controverse’
foto restauratie

ijdens een vorige renovatie was de overdekte gang van de manege, behorende bij de wintertuin, verminkt. Het ornament met de strijdwagen was niet meer zichtbaar, omdat er deels een nooduitgang doorheen was gemaakt.

Foto rmo.jpg
Vier avonden over oudheid en oudheidkunde in Rijksmuseum van Oudheden