Voorpagina

"Deze tijd van baby-boomers met soms weinig of geen kinderen, is een gouden eeuw voor goede doelen en projecten die een financiële ondersteuning kunnen gebruiken." Dat is kort gezegd de essentie van een artikel in Weekblad Elsevier in november 2016. En het klopt. Daarom is onze Gids Nalatenschap altijd snel volgeboekt. En daarom reserveren veel goede doelen na verschijning van de Gids Mecenas direct weer voor het volgende jaar.
Want ook bij leven zijn er veel mensen die bereid zijn een groot bedrag te schenken aan een doel dat voor hen belangrijk is. 'Warm geven' heeft bovendien als voordeel dat de schenker zelf kan meegenieten van het effect van zijn of haar gift. Daarom: Gids Mecenas.

12 juni 2019
Scapino Ballet

Scapino Ballet Rotterdam presenteert op 25 juni op theaterfestival de Parade de première van TOF! van de nieuwe choreografe Nicole Caruana. Hiermee maakt Scapino na 29 jaar zijn debuut op het reizende theaterfestival.

10 juni 2019

Stadsherstel heeft in Suriname meegeholpen om een Stadsherstelorganisatie op te richten. Vier panden zijn sinds 2011 gered, maar er is nog veel meer te doen. Ontzettend veel panden staan er erg slecht bij. Wij zetten ons graag in voor het vergroten van de awareness dat die panden kunnen worden behouden en voor de werving van fondsen en donaties voor restauraties.

Stadsherstel

WELKE KLEUREN KRIJGT DE HAARLEMMERPOORT?

Foto van het eerste wolvenpaar op de Veluwe in mei 2019.

Wolvin GW960f bevond zich eind april zes maanden in Nederland. Lang genoeg om haar als tweede Nederlandse wolf te benoemen. Vier andere wolven doorkruisten de afgelopen maanden ons land.

Pianola

Het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen

Dierennood

Zullen wij samen dit dak weer rechtop gaan zetten? Velen van jullie kennen Marlie Timmermans al. Zij zet zich al jaren geweldig goed in voor de vele zwerfdieren in Thailand. Een van de asielen waar zij mee samenwerkt is onlangs door een storm totaal in elkaar gestort.